Truyền thống
của chúng tôi

Thực hiện các ý tưởng độc đáo với quy mô lớn
Công ty chúng tôi là một gia đình lớn. Chúng tôi không chỉ làm việc cùng nhau, mà còn học hỏi, tổ chức các cuộc webinar và giao lưu, du lịch và gặp gỡ trong các chuyến du lịch và chuyến công du... Chúng tôi thậm chí còn tổ chức các buổi khiêu vũ và cuộc thi sắc đẹp. Chúng tôi có nhiều ý tưởng, chúng tôi không bao giờ lặp lại, bởi vì chúng tôi khác biệt và bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
События 2018
2018
Blockchain 2018
2018
Energy Tour 2018
2018
Runway 2018
2019
Hội nghị Macao
2019
Runway 2019
2019
Summit Da Nang
2020
F3 Tour online в апреле
2020
F3 Tour online в мае
События 2019
2018
Blockchain 2018
2018
Energy Tour 2018
2018
Runway 2018
2019
Hội nghị Macao
2019
Runway 2019
2019
Summit Da Nang
2020
F3 Tour online в апреле
2020
F3 Tour online в мае
2018
Hội nghị
Blockchain 2018
2018
Energy
Tour 2018
2018
Runway
2018
2019
Hội nghị
Macao
2019
Runway
2019
2019
Summit
Da Nang
2020
F3 Tour online
в апреле
2020
F3 Tour online
в мае